• شرایط ارسال کار : .کپی رایت ترک فرستاده شده، باید متعلق به خود فرستنده باشد .موزیک خودتون رو روی ساندکلود آپلود کرده و لینک رو بفرستین .فقط لینک ساندکلود قابل قبول می باشد